Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους της 3ης/2020 ΕΣ ΣΕΠΕ

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πτυχίων αποφοίτησης στους οκτώ (8) σπουδαστές της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου Επιτελών Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ), στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

Σκοπός του Σχολείου είναι η εκπαίδευση του προσωπικού στη μέθοδο εκπόνησης διδακτικών συστημάτων ISD, καθώς και στην καθηκοντολογία του επιτελούς εκπαίδευσης.