Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους της 5ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΕ 2020

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πτυχίων αποφοίτησης στους είκοσι (20) σπουδαστές της 5ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ), στην Αεροπορική Σχολή Πολέμου, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

Σκοπός του Σχολείου είναι η εκπαίδευση του προσωπικού σε σύγχρονες αρχές και μεθόδους διδασκαλίας, η σχεδίαση – οργάνωση και παροχή αποτελεσματικού εκπαιδευτικού έργου, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού στα εργαλεία και τις μεθόδους ενεργού εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία.