Τοποθέτηση Ιατρών σε Στρατιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα για Ειδίκευση

Τοποθέτηση Ιατρών σε Στρατιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα για Ειδίκευση