Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 20/11/2020

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 1,8 ώρες πτήσης.