Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 28/11/2020

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λεωνίδιο.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,2 ώρες πτήσης.