Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 31/10/2020

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,1 ώρες πτήσης.