Προκήρυξη Θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στην ΠΑ

Σας γνωρίζουμε ότι προκηρύσσονται είκοσι πέντε (25) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον (3) έτη, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΤΟΥ6-ΑΔΛ