Τελετή Αποφοίτησης των Σπουδαστών της 27ης Σειράς ΣΑΝΑΔ

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε, στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της 27ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών (ΣΑΝΑΔ).

Τα πτυχία επέδωσε η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Ταξίαρχος (ΥΝ) Γεωργία Κοτζαμπουζούκη, ενώ ο Διοικητής του ΚΑΙ, Σμήναρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Τσιώνος, επέδωσε τα διακριτικά σήματα του αερονοσηλευτή.

Συνολικά αποφοίτησαν δέκα (10) Αξιωματικοί Υγειονομικού Νοσηλευτές της Πολεμικής Αεροπορίας και δύο (2) Διασώστες -Πλήρωμα Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.