Εφαρμογή Αναφοράς Συμπτωμάτων Συμβατών με COVID-19 «Ερμής»

Η ηλεκτρονική εφαρμογή αναφοράς συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19 «Ερμής», καλείται να μας υπενθυμίσει την αναγκαιότητα πρόληψης και της έγκαιρης αναγνώρισης και περιορισμού των ύποπτων κρουσμάτων, πάντα υπό καθεστώς ανωνυμίας και εθελοντικά.

Αρχικά, καλείστε να εισάγετε τα στοιχεία εισόδου που σας έχουν δοθεί από την Μονάδα Υπαγωγής σας. Είναι σημαντική η τακτική συμμετοχή σας σε καθημερινή βάση, ιδίως σε περίπτωση που δεν αισθάνεστε καλά.

Κατόπιν, συμπληρώνετε τον ταχυδρομικό κώδικα (ΤΚ) της Μονάδας που βρίσκεστε κατά τη στιγμή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.

Προχωρώντας στο κύριο μέρος του ερωτηματολογίου εφόσον υφίστανται συμπτώματα, επιλέξτε από τη λίστα αυτά που περιγράφουν την κατάστασή σας και εάν υπάρχει πρόσφατη επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.

Τέλος, ερωτάσθε πόσο συχνά φοράτε την μάσκα και εφαρμόζετε υγιεινή των χεριών σας. Σκοπός είναι, κάνοντας μια ειλικρινή αυτοαξιολόγηση να υπενθυμίζετε στους εαυτούς σας, ότι η κατά το δυνατόν πιο πιστή εφαρμογή πολύ απλών μέτρων προστασίας, προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ενδεχόμενο νόσησης.

Με βάση τις απαντήσεις σας, θα λαμβάνετε κάποιες πρώτες οδηγίες από την εφαρμογή οι οποίες βέβαια δεν υποκαθιστούν την αναγκαιότητα ιατρικής εκτίμησης. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των καταγραφών θα τα επεξεργαζόμαστε αποκτώντας μια καλύτερη επιδημιολογική εικόνα της περιοχής που βρίσκεστε.

Η ενεργή συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική για εμάς στην προσπάθειά μας να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, αναγνωρίζοντας εγκαίρως τις τοπικές τάσεις της πανδημίας.

Εφαρμογή Αναφοράς Συμπτωμάτων Συμβατών με COVID-19 «Ερμής»