Απονομή Πτυχίων 143ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΑΑ

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της 143ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ).

Τη διαδικτυακή απονομή πτυχίων στους σαράντα τρεις (43) αποφοιτήσαντες, πραγματοποίησε ο Διοικητής της Αεροπορικής Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ), Ταξίαρχος (Ι) Μιχαήλ Κάτσαρης.

Η εν λόγω ΕΣ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου με σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση, διατηρώντας υψηλά τα ποιοτικά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του Σχολείου.