Απονομή Πτυχίων 144ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΑΑ

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της 144ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ).

Τη διαδικτυακή απονομή πτυχίων στους τριάντα οκτώ (38) αποφοιτήσαντες, πραγματοποίησε ο Διοικητής της Αεροπορικής Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ), Ταξίαρχος (Ι) Μιχαήλ Κάτσαρης.

Η εν λόγω ΕΣ πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση, διατηρώντας υψηλά τα ποιοτικά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του Σχολείου.