Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών ΠΑ 2021 – AT003/2021

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 003/2021
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών ΠΑ 2021

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ) «Σμηναγός (Ι) Κωνσταντίνος Ηλιάκης», παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, η Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση των μειζόνων θεμάτων της ΠΑ, ο απολογισμός έργου για το έτος 2020, ο καθορισμός στόχων για το 2021 και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από τον Αρχηγό ΓΕΑ.

Σμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γκουμάτσης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ