Φοίτηση Τέκνων του Προσωπικού της ΠΑ στο 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου – Παράρτημα 251 ΓΝΑ για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Πρότυπα αιτήσεων για την επιλογή των τέκνων του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), που θα φοιτήσουν στο 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου-Παράρτημα 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ), το νέο Σχολικό Έτος 2021-2022.

Φοίτηση Τέκνων στο 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου – Παράρτημα 251 ΓΝΑ για το Σχολικό Έτος 2021-2022
Αίτηση Επιλογής Νηπίων Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΑ
Αίτηση Επιλογής Νηπίων Πολιτικού Προσωπικού ΠΑ