Αναβολή Διοργάνωσης Ημερίδας της Ψυχιατρικής Κλινικής του 251ΓΝΑ με θέμα «Η Δύναμη των Αγωνιστών»

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω των δεδομένων τρεχουσών έκτακτων αλλαγών και ένταξης του 251 ΓΝΑ στην υγειονομική υποστήριξη του ΕΣΥ, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη Ημερίδα της Ψυχιατρικής Κλινικής με θέμα “Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ” την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, λόγω αδυναμίας τεχνικής κάλυψής της.

Εκτιμώντας σε βάθος την ευρεία αποδοχή του εν λόγω εγχειρήματος και συνεχίζοντας απρόσκοπτα την παροχή νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης προς όλους τους δικαιούχους της, η Ψυχιατρική Κλινική αναβάλλει την εν λόγω Ημερίδα δεσμευόμενη για τον επαναπρογραμματισμό της, όταν οι υλικοτεχνικές συνθήκες το καταστήσουν εφικτό.

 

Διοργάνωση Ημερίδας της Ψυχιατρικής Κλινικής του 251ΓΝΑ με θέμα «Η Δύναμη των Αγωνιστών»