Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 13/3/2021

Το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από την Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 παιδί και 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη και τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,3 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.