Φωτογραφίες από την Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Καθηκόντων Διοικητή ΔΑΥ