Με Αναγνωρίζεις; Συνήθη Πτηνά στον Ελληνικό Ουρανό

Πτηνά και αεροσκάφη φαίνεται να μοιράζονται ειρηνικά τους αιθέρες, όμως στις περιοχές των αεροδρομίων η συνύπαρξη αυτή δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους. Ο υπολογισμός της επικινδυνότητας βασίζεται στη μελέτη και αναγνώριση των πτηνών, τις δραστηριότητές και τις συνήθειες τους, καθώς και τους παράγοντες που τα προσελκύουν. Η διαχείριση της επικινδυνότητας βασίζεται σε ένα σύνολο προσεκτικά σχεδιασμένων και εφαρμοσμένων παθητικών και ενεργητικών μέτρων που αποβλέπουν κυρίως στην εξάλειψη των παραγόντων που συγκεντρώνουν τους πληθυσμούς των πτηνών και ξεκινά πρώτα από την αναγνώριση του είδους.

Μία περιγραφή των συνηθέστερων πτηνών του Ελλαδικού χώρου μπορείτε να βρείτε στο άρθρο με τίτλο «Πτηνά στον Ελληνικό Ουρανό» στο του περιοδικού «Η Πτήση», τεύχος 225.