Τακτικές Κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στην 7η Συνεδρίαση της Δευτέρας 1ης Μαρτίου 2021, έκρινε για την Πολεμική Αεροπορία:

1. Διατηρητέους τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά

β. Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα

γ. Υποπτέραρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη

δ. Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Κελλάρη

ε. Υποπτέραρχο (Ι) Στέργιο Τσιλίκα

στ.Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Βαγενά

ζ. Υποπτέραρχο (ΜΑ) Γεώργιο Καραδήμα

η. Υποπτέραρχο (ΜΗ) Χρήστο Τελλίδη

θ. Υποπτέραρχο (ΜΗ) Κωνσταντίνο Κλενιάτη

ι. Υποπτέραρχο (Ο) Γεώργιο Γαβριηλίδη

ια. Υποπτέραρχο (ΥΙ) Δημήτριο Χατζηγεωργίου

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:

α. Αντιπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη

β. Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Κωνσταντίνο Αράπη

γ. Υποπτέραρχο (Ι) Νικόλαο Ρέτσα

δ. Υποπτέραρχο (Ι) Νικηφόρο Πιτταρά

ε. Υποπτέραρχο (Ι) Ζαχαρία Γρίβα

στ.Υποπτέραρχο (Ι) Κυριάκο Παναγιωτόπουλο

ζ. Υποπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Μπόμπολη

η. Υποπτέραρχο (ΕΑ) Νικόλαο Μιχαλάκη

θ. Υποπτέραρχο (ΥΙ) Γεώργιο Τολούμη

Δείτε την πλήρη Ανακοίνωση Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας