Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2021-22 – ΑΤ005/2021

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 005/2021
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων 2021-22

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2021-22 έκρινε τους παρακάτω Ταξιάρχους, ως εξής:

1. Διατηρητέοι

α. Ιπτάμενοι

(1) Γεώργιος Κυριάκου του Αθανασίου

(2) Ιωάννης Βαμβάκος του Τιμόθεου

(3) Δημοσθένης Γρηγοριάδης του Δημητρίου

(4) Αντώνιος Βασιλείου του Ευαγγέλου

(5) Αντώνιος Πανίδης του Χαραλάμπους

(6) Γεώργιος – Αριστείδης Αγορογιάννης του Ευαγγέλου

(7) Βασίλειος Παπαχρήστου του Γεωργίου

(8) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης του Αντωνίου

(9) Δημήτριος Σιδερίδης του Νεοφώτιστου

(10) Γρηγόριος Θεοχαρίδης του Βασιλείου

(11) Ιωάννης Μπιρμπίλης του Ανδρέα

(12) Γεώργιος Γιαπιτζής του Χρήστου

(13) Ανδρέας Σταμούλης του Σταμούλη

(14) Απόστολος Δουκέλλης του Ιωάννη

(15) Νικόλαος Κουρουμάνης του Αστέριου

(16) Σπυρίδων Μαλακάκης του Αριστείδη

(17) Παναγιώτης Βάλσαμος του Αντωνίου

(18) Γεώργιος Τσενεκίδης του Χρήστου

(19) Αντώνιος Καρακασίδης του Χρήστου

(20) Αλέξανδρος Κεφαλάς του Μιλτιάδη

(21) Χρυσόστομος Κωστόπουλος του Αθανασίου

(22) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος του Ηλία

(23) Αθανάσιος Σέξτος του Σταύρου

β. Μηχανικοί Αεροσκαφών

(1) Αναστάσιος Χαλβατζής του Γεωργίου

(2) Δημήτριος Μπόζνος του Ηλία

(3) Δημήτριος Μπακάλης του Αριστοτέλη

γ. Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Ανδρέας Αργυρίου του Δημητρίου

δ. Αεράμυνας

(1) Δημήτριος Διακουμάκος του Πέτρου

(2) Απόστολος Μητσόπουλος του Δημητρίου

ε. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Παναγιώτης Κωστόπουλος του Παύλου

(2) Κωνσταντίνος Γεωργανάς του Δημητρίου

(3) Γεώργιος Κουτσουμπέλης του Χαραλάμπους

στ. Υγειονομικού Φαρμακοποιός, Αθανάσιος Πατσίλης του Δημητρίου

ζ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Γεωργία-Ευαγγελία Κοτζαμπουζούκη του Αχιλλέα

η. Εφοδιαστής, Μιχαήλ Ιωνάς του Λαζάρου

θ. Μετεωρολόγος, Αθανάσιος Γατόπουλος του Μιχαήλ

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

α. Ιπτάμενοι

(1) Αθανάσιος Γκανάς του Δημητρίου

(2) Κωνσταντίνος Πολυκανδριώτης του Ευαγγέλου

(3) Χρήστος Πεταλάς του Δημητρίου

(4) Ευάγγελος Παναγιώτου του Δημητρίου

(5) Μιχαήλ Κάτσαρης του Ανδρέα

(6) Αθανάσιος Τζατζάς του Παναγιώτη

β. Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων,Γεώργιος Δρόσος του Χαραλάμπους

γ. Οικονομικός, Γεώργιος Θώδης του Νικολάου

δ. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Υπηρεσίας Εδάφους Αντώνιος Τσούτσιας του Βασιλείου

(2) Χρήστος Κανινής του Κωνσταντίνου

ε. Εφοδιαστής, Κωνσταντίνος Βλάσσης του Θεοφίλου

στ.Διοικητικός, Κωνσταντίνος Πανάγου του Ιωάννη

ζ. Έρευνας – Πληροφορικής, Σωτήριος Τσιτσιμπίκος του Ευαγγέλου

3. Προακτέους στον βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατείας τους:

α. Ιπτάμενοι

(1) Μιχαήλ Κάτσαρης του Ανδρέα

(2) Αθανάσιος Τζατζάς του Παναγιώτη

β. Οικονομικός, Γεώργιος Θώδης του Νικολάου

γ. Υγειονομικού Ιατροί

(1) Υπηρεσίας Εδάφους Αντώνιος Τσούτσιας του Βασιλείου

(2) Χρήστος Κανινής του Κωνσταντίνου

δ. Διοικητικός, Κωνσταντίνος Πανάγου του Ιωάννη

4. Προάγουμε:

α. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8, 20 παρ.  4ε, 21 παρ. 4α, 5 του Ν.2439/1996 και του 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενοι

(α) Αθανάσιος Γκανάς του Δημητρίου

(β) Κωνσταντίνος Πολυκανδριώτης του Ευαγγέλου

(γ) Χρήστος Πεταλάς του Δημητρίου

(δ) Ευάγγελος Παναγιώτου του Δημητρίου

(2) Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Γεώργιος Δρόσος του Χαραλάμπους

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1 του Ν.Δ1400/1973, 16 παρ. 8 του Ν.2439/1996, 32 και 91 του Ν.3883/2010, στον βαθμό του Υποπτέραρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον βαθμό του Υποπτεράρχου στην αποστρατεία, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενοι

(α) Μιχαήλ Κάτσαρης του Ανδρέα

(β) Αθανάσιος Τζατζάς του Παναγιώτη

(2) Οικονομικός, Γεώργιος Θώδης του Νικολάου

(3) Υγειονομικού Ιατροί

(α) Υπηρεσίας Εδάφους Αντώνιος Τσούτσιας του Βασιλείου

(β) Χρήστος Κανινής του Κωνσταντίνου

(4) Διοικητικός, Κωνσταντίνος Πανάγου του Ιωάννη

Σμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γκουμάτσης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ