Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 4/4/2021

Την Κυριακή 4 Απριλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Έξι (6) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Ρεματά Άνδρου.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 17,7 ώρες πτήσης.