Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 29/4/2021

Την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κοκκάλα Λακωνίας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 15,4 ώρες πτήσης.