Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 9/5/2021

Την Κυριακή 9 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Νεστόριο Καστοριάς.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 3,3 ώρες πτήσης.