Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/6/2021

Την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215, δύο (2) PZL και ένα (1) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αίγινα.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές επιτήρησης στην 117ΠΜ.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλονιά.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην 120ΠΕΑ.

Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 20,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλονιά στον Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Συμπληρώθηκαν 2,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.