Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 16/6/2021

Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ιστιαία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Γούβες Ευβοίας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 8,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην 120ΠΕΑ.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) AB-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.

Συμπληρώθηκαν 1,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.