Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 5/6/2021

Το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,0 ώρες πτήσης.