Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 6/6/2021

Την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Καμηλόβρυση Λαμίας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 1,6 ώρες πτήσης.