Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 7/6/2021

Τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (1) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Τέμπη Θεσσαλίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Δαύλεια Βοιωτίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στις Πόρτες Αχαΐας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Τραγάνα Φθιώτιδας.

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 14,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Ρόδο και τη Σάμο στην Ελσυσίνα

Συμπληρώθηκαν 3,3 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.