Ενημέρωση για τον Διαγωνισμό Πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ

Για τον άμεσο εντοπισμό του αριθμού πρωτοκόλλου, οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl και F και να πληκτρολογήσουν τον προσωπικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους. (π.χ. Ctrl και F 46598).