Φωτογραφίες από τα Εγκαίνια Χώρου Ιστορικών Εκθεμάτων ΑTA