Λειτουργία Χώρου Ιστορικών Εκθεμάτων ΑΤΑ

Από την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, λειτουργεί στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), ο Χώρος Ιστορικών Εκθεμάτων ΑΤΑ, με τίτλο «Μορφές Αεροπορικού Πνεύματος».

Ώρες Λειτουργίας

  • Κάθε Κυριακή από 10:00 έως 14:00, όταν δεν συμπίπτουν επίσημες αργίες
  • Εργάσιμες ημέρες (μόνο για ομάδες – μαθητές – συλλόγους) από 09:00 έως 14:00 κατόπιν επικοινωνίας με το Γραφείο Δημοσιών Σχέσεων ΑΤΑ για καθορισμό ραντεβού, στα τηλέφωνα 2410511072-73-74, 2410511080 και στο email: exhallata@gmail.com.