Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΜΥΑ για το Εκπαιδευτικό Έτος 2021-22

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΤΠ76-ΑΣ5, η Προκήρυξη Πρόληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), για το Εκπαιδευτικό Έτος 2021-22.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 18 Ιουνίου 2021.

Βρείτε την Αίτηση εδώ