Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Αποφοίτους της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΕ 2021

Την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πτυχίων αποφοίτησης στους σπουδαστές της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους (ΣΕΕ), της Αεροπορικής Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ).

Η εν λόγω σειρά πραγματοποιήθηκε με μικτή εκπαίδευση (Blended Learning) διατηρώντας τα υψηλά ποιοτικά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του Σχολείου.

Συνολικά αποφοίτησαν τριάντα τέσσερα (34) στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τη διαδικτυακή απονομή πτυχίων πραγματοποίησε ο Διοικητής της ΑΣΠ, Ταξίαρχος (Ι) Αθανάσιος Πανταζής.