Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 11/7/2021

Την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Νικήτη Χαλκιδικής.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κατάβαση Χίου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Λαμία.

Εκτελέστηκε 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Σίφνο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.