Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/7/2021

Την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Βουρλιώτες Σάμου.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Χλωμό Κέρκυρας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στους νομούς Βοιωτίας και Φθιώτιδας.
  • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στους νομούς Αττικής, Κορινθίας, Ευβοίας και Μαγνησίας.

Εκτελέστηκε 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 23,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Β-350 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σαντορίνη και την Ικαρία στο Ηράκλειο και την Ελευσίνα

Συμπληρώθηκαν 3,2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.