Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 16/7/2021

Την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στις Βουρλιώτες Σάμου.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αυλώνα.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 20,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Βόρεια Εύβοια.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην 117ΠΜ.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Κεφαλλονιά.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 12,7 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 παιδί από την Άνδρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.