Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 18/7/2021

Την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αγίασμα Καβάλας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σιδηρόκαστρο Λακωνίας.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 9,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Ίο στη Σύρο.

Συμπληρώθηκαν 5,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.