Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 2/7/2021

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κιλκίς και στη Χρυσή Καστοριάς.
 • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αίγιο.
 • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θάσο.
 • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Πάρο.
 • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κιλελέρ.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Καμηλόβρυση.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κιλελέρ.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Κουρουνιό Μεγαλόπολης.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μαυρίκι Αχαΐας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θάσο.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μαυρίκι Αχαΐας.

Εκτελέστηκαν 24 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 55,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στον Αγκώνα, το Κάστρο και τη Σκάλα.

Εκτελέστηκε 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από την Πάτμο στο Ηράκλειο.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Αίγινα στο Στρατόπεδο Σακέτα.

Συμπληρώθηκαν 4,3 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.