Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 20/7/2021

Την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 1,6 ώρες πτήσης.