Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 4/7/2021

Την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Μέθανα.
  • Δύο (2) CL-215 και τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Ξενόπουλο Κεφαλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λάρνακα της Κύπρου.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αρακαπά Λάρνακας της Κύπρου.

Εκτελέστηκαν 18 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 38,1 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στις Βραχάδες.

Εκτελέστηκε 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Χάλκη στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Συμπληρώθηκαν 1,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.