Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 5/7/2021

Την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις περιοχές Αρακαπάς Λεμεσού και Λάρνακα της Κύπρου, κατόπιν ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,3 ώρες πτήσης.