Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 8/7/2021

Την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415, δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Κατάβαση Χίου.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ύδρα.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λαμία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Καμηλόβρυση.

Εκτελέστηκαν 15 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 35,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Βόρεια και την Κεντρική Εύβοια και στη Βόρεια Βοιωτία.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Βόρεια και την Ανατολική Εύβοια.

Εκτελέστηκε 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Σίφνο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,8 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.