Εκπαιδευτική Επίσκεψη ΣΑΝ στο ΑΤΑ

Την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι σπουδαστές του τέταρτου έτους της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), επισκέφθηκαν το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), όπου τους υποδέχθηκε ο Διευθυντής του Β’ Κλάδου του ΑΤΑ, Ταξίαρχος (Ι) Ευάγγελος Οικονόμου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι σπουδαστές της Σχολής ενημερώθηκαν για την οργάνωση, το έργο και την αποστολή του Αρχηγείου και των Μονάδων του.