Φωτογραφίες από την Ορκωμοσία Νέων Σμηνιών 2ης Σειράς ΣΜΥΑ – ΑΤ019/2021