Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 19/8/2021

Την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 και έξι (6) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Βίλια.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λάγια Λακωνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κομμένο Άρτας.

Εκτελέστηκαν 27 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 71,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεογνό και 1 παιδί από τη Χίο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό και 1 παιδί από την Κω στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 παιδί από την Λήμνο στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο στο Ηράκλειο και την Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Β-350C μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 12,6 ώρες πτήσης σε 5 αποστολές.