Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 10/8/2021

Την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 και τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Εύβοια.
  • Τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία.
  • Δύο (2) CL-415 και έντεκα (11) CL-215  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ηλεία.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λακωνία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μεσσηνία.

Εκτελέστηκαν 27 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 85,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Κέρκυρα.
  • Ένα (1) B-212 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αργολίδα και στην Κορινθία.
  • Ένα (1) UAV εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στα Δωδεκάνησα.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 18,2 ώρες πτήσης.