Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 11/8/2021

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Τρία (3) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία.
 • Δύο (2) CL-415 και ένα (1) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Εύβοια.
 • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία και τη Λακωνία.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λακωνία.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κέρκυρα.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φθιώτιδα.

Εκτελέστηκαν 25 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 72 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Κέρκυρα.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • ‘Ενα (1) Α-109 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σύρο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από την Κω στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 4,8 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.