Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 13/8/2021

Την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Εύβοια και στην Αττική.
 • Ένα (1) CL-415  εκτέλεσε αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Χαλκιδική.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία και στην Ηλεία.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Γορτυνία και στη Μεσσηνία.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Γορτυνία.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μεσσηνία.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κεφαλονιά.

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 21,7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.
 • Ένα (1) UAV εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Χίο, στη Σάμο και στην Κω.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 12,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σάμο και τη Λήμνο στη Θεσσαλονίκη.

Συμπληρώθηκαν 5,1 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.