Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 14/8/2021

Το Σάββατο 14 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Δύο (2) CL-415 και ένα (1) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Κορινθία.
 • Τέσσερα (4) CL-415, ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Εύβοια.
 • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Καστοριά.
 • Δύο (2) CL-215 και ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία και στην Ηλεία.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Αρκαδία και τη Λακωνία.
 • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κέρκυρα.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Στερεά Ελλάδα.

Εκτελέστηκαν 22 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 52,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Φθιώτιδα.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 9,1 ώρες πτήσης.