Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/8/2021

Την Κυριακή 15 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Θράκη.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μάνη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μεσσηνία.

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 22,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Θράκη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Φθιώτιδα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 6,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλονιά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 νεογνό από τη Λέρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 3 ασθενείς από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.

Συμπληρώθηκαν 10,7 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.