Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 16/8/2021

Τη Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 και επτά (7) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αττική.
  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Εύβοια και την Αττική.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λακωνία.
  • Δύο (2) PZL ετκέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Εύβοια.

Εκτελέστηκαν 23 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 67,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λέσβο.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,2 ώρες πτήσης.